Warszawa, ul. Inżynierska 3

W DRUGIM PODWÓRKU


kontakt:

MENADŻER: MARIUSZ, mariusz@senpszczoly.pl / 791 311 060

WYDARZENIA KULTURALNE/PR - BARTEK, kultura@senpszczoly.pl / 798 992 922

REZERWACJE, BAR, ZGUBY – PIOTREK, bar@senpszczoly.pl / 530 360 060

prosimy dzwonić po południu

wtorek, 7 września 2010

Z PRAGĄ DLA PRAGI - cykl warsztatów i dyskusji


7-8.09 / WTOREK-ŚRODA
16:30

We wrześniu Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza na cztery otwarte dyskusje z cyklu: „Z Pragą dla Pragi. Wspieranie kreatywnej i przedsiębiorczej dzielnicy”.

Dyskusje odbędą się w następstwie czterech spotkań-warsztatów ‘Gra Miasto Przyszłości’ (realizowanej według metodologii opracowanej przez British Council), które pozwolą wypracować rozwiązania wychodzące naprzeciw kreatywności mieszkańców Pragi (młodzieży, dzieci, rodziców, osób starszych), wspierające przedsiębiorców kreatywnych oraz lokalne inicjatywy sektora kreatywnego.

Pierwsze dwie dyskusje (07.09 i 08.09) odbędą się w Śnie Pszczoły, dwie kolejne (14.09 i 15.09) w Miotle na terenie Konesera.

Miasto Stołeczne Warszawa od 2008 roku realizuje projekt unijny Creative Metropoles - Kreatywne Metropolie: Wzmacnianie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego
potencjału branż kreatywnych (www.creativemetropoles.eu). W ramach projektu Urząd Miasta opracowuje Plan dla dzielnicy kreatywnej. Podstawą dla stworzenia planu jest diagnoza aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej na Pradze oraz pomysły na przyszłość, powstałe w wyniku współpracy z mieszkańcami Pragi,
przedsiębiorcami, artystami, urzędnikami, ekspertami, działaczami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, zaproszonymi do udziału w warsztatach. Z tego względu do prac nad planem zostali zaproszeni liderzy społeczni, którzy podjęli się pracy z przedstawicielami ww.środowisk.

Wypracowane w czasie 4 gier rozwiązania i pomysły zostaną przedstawione wszystkim zainteresowanym na czterech otwartych dyskusjach społecznych:

· 07.09.2010 r.: „Jakiej przestrzeni potrzebujemy na Pradze, by wspierać sektor kreatywny i mieszkańców?” – Miejsce dyskusji: Sen pszczoły, ul. InŜynierska 3 (w drugim podwórku);

· 08.09.2010 r.: „O społeczności lokalnej i dobrym sąsiedztwie” – Miejsce dyskusji: Sen pszczoły, ul. Inżynierska 3 (w drugim podwórku);

· 14.09.2010 r.: „Kreatywne umiejętności. Pasja i biznes” – Miejsce dyskusji: Miotła, ul. Ząbkowska 27/31 (na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser");

· 15.09.2010 r.: „Przepływ informacji o Pradze i na Pradze” – Miejsce dyskusji: Miotła, ul. Ząbkowska 27/31 (na terenie Warszawskiej Wytwórni Wódek "Koneser").

Wszystkie dyskusje odbędą się w godzinach 16:30 – 18:00.
Podczas dyskusji będą obecni przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędów Dzielnic Praga Północ i Praga Południe. Diagnoza sytuacji na Pradze i najciekawsze pomysły stworzone na warsztatach i zaproponowane podczas dyskusji zostaną uwzględnione w Planie wspierania rozwoju dzielnicy kreatywnej na Pradze.

Plan zostanie opracowany do grudnia 2010 r. i przedstawiony Prezydentowi M. St. Warszawy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Obserwatorzy

Archiwum bloga